side-area-logo

Over Verzuim IC

MISSIE

In de realiteit van vandaag die een terugtredende overheid laat zien en continu veranderende wet- en regelgeving, worden steeds meer verantwoordelijkheden met alle (financiële) gevolgen van dien bij werkgever, maar ook bij werknemer neergelegd. Verzuim IC wil zich als dienstverlener op het gebied van verzuim en re-integratie onderscheiden door het bieden van echte ondersteuning aan werkgever en werknemer bij verzuim en re-integratie.

VISIE

Het is essentieel om als organisatie regie op verzuim te voeren, en met de professionele ondersteuning van Verzuim IC een optimaal resultaat te behalen voor zowel management als medewerker. Wij doen dat door te luisteren en te inspireren, door samen naar oplossingen te zoeken, door te klankborden en te monitoren, door mee te denken en te sparren en door gevraagd maar ook ongevraagd te adviseren. Een frisse en daadkrachtige aanpak die door organisaties -zowel management als medewerkers- ook als zodanig wordt ervaren. Met aansprekende resultaten, zeker ook in het kader van schadelastbeheersing en kostenbesparing.

PARTNERS

ArGon Groep 

ArGon Groep is sinds jaar en dag de partner van Verzuim IC. De verzuimcoaches van Verzuim IC werken op basis van taakdelegatie van ArGon.

RAET

Met decennia ervaring in HR was Raet het eerste bedrijf dat HR-software in de cloud ontwikkelde en is toonaangevend met volledig geïntegreerd aanbod van HR software en services.

LINKS NAAR INFO