side-area-logo

Ons DNA

Onderscheidend door echte ondersteuning
Verzuim IC is een arbodienstverlener ‘nieuwe stijl’ en gespecialiseerd in echte ondersteuning van de organisatie bij regie op verzuim. Prioriteiten zijn de (coaching van leidinggevende bij) intensieve begeleiding van de zieke werknemer, de focus op elke financiële consequentie in het verzuimtraject en voorkomen van boetes door de Autoriteit Persoonsgegevens.
Duaal regiemodel
Wij werken volgens het duaal regiemodel: de leidinggevende en/of HR-functionaris als interne regisseur en onze verzuimcoach met taakdelegatie van de bedrijfsarts als externe regisseur. Zo is er sprake van een optimale communicatie met korte lijnen waarbij alles wordt gedeeld behalve de bijzondere persoonsgegevens, waaronder de medische informatie.
Taakdelegatie
Wij zijn geautoriseerd door onze samenwerkingspartner en bedrijfsartsenorganisatie ArGon Groep om medische informatie op te vragen en te verwerken, conform de door de wetgever gestelde eisen. De voordelen: minder (kosten voor) consulten bedrijfsarts omdat de verzuimcoach zelfstandig taken op kan pakken en/of efficiënt met de bedrijfsarts kan overleggen.
Mens- en resultaatgericht
De werknemer krijgt oprechte aandacht en ondersteuning van verzuimcoach en leidinggevende. Doelstelling is om zo snel mogelijk en op verantwoorde wijze weer te hervatten. Werkgeversverantwoordelijkheid is een gegeven maar ook de werknemer wordt aangesproken op diens verantwoordelijkheid vanuit wet- en regelgeving.
Transparantie t.a.v. kosten
Verzuim IC heeft geen enkel financieel belang bij het laten uitvoeren van spreekuren, interventies en dienstverlening voor externe re-integratie. Kosten t.a.v. deze dienstverlening worden rechtstreeks door de desbetreffende dienstverlener aan de klant gefactureerd. Zo kan de klant er van op aan dat een spreekuur of interventie alleen plaatsheeft als dat een meerwaarde voor het dossier oplevert.
Compliance Care
De verzuimcoach van Verzuim IC registreert in het online HR-systeem van de klant en is getraind om dat te doen volgens wetgeving en richtlijnen. De verzuimcoach ziet elke registratie van leidinggevende en HR functionaris in de verzuimomgeving en kan zo doorlopend overtredingen signaleren en helpen corrigeren die kunnen leiden tot torenhoge boetes van de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij garanderen een boetevrije registratie.
Intensief en kostenbesparend
Onder de taken van de verzuimcoach vallen alle werkzaamheden in het kader van de intensieve begeleiding van de (zieke) werknemer en de coaching van de leidinggevende. Resultaat: minder consulten bedrijfsarts, snellere werkhervatting, preventieve werking. De dienstverlening verdient zich snel terug door structurele schadelastbeheersing, besparingen en risicomanagement t.a.v. compliance.