Verzuim IC

  

 

Reality-check voor werkgevend Nederland!

Het terugdringen en beheersen van ziekteverzuim en de kosten die daarmee gepaard gaan is té belangrijk om zomaar aan anderen over te laten. Echter, de verworvenheden van de Wet verbetering Poortwachter (o.a. demedicaliseren, wat kan nog wél ondanks klachten, werkgever en werknemer stemmen samen af, etc.) zijn teniet gedaan door de uitvaardiging van nieuwe spelregels* in 2016 door de Autoriteit Persoonsgegevens. Kort samengevat is de boodschap die ervan uitgaat dat de werkgever niet op de stoel van de bedrijfsarts mag gaan zitten, niet mag registreren en altijd de bedrijfsarts moet raadplegen voor beoordeling mogelijkheden om (aangepast) te werken. Bij overtreding van de beleidsregels riskeert de werkgever een boete** in de categorie III met een bandbreedte tussen € 350.000 en € 820.000 na bindende aanwijzing.

Hoe nu verder? Betekent dit het einde van het voeren van regie op verzuim door de werkgever? Gaan we terug naar het model waar de bedrijfsarts bepaalt en de werkgever ‘slechts’ betaalt?

Echte  ondersteuning bij uw regie op verzuim!

Verzuim IC ondersteunt sinds jaar en dag organisaties in het midden- en grootbedrijf bij het voeren van regie op verzuim. Binnen alle wettelijke kaders en met oprechte aandacht zorgen we samen met de werkgever voor een optimale verzuimbegeleiding van de zieke werknemer en besparen we fors op de kosten van verzuim- en re-integratie ondersteuning van het grootste belang. Niet alleen qua begeleiding van uw zieke werknemer, maar ook als het gaat om de financiële consequenties.

Maak kennis onze succesvolle werkwijze

  • Duaal regiemodel
    De werkgever – in de praktijk de leidinggevende en/of HR-functionaris – als interne regisseur en onze verzuimcoach als externe regisseur. Zo is er sprake van een optimale communicatie met korte lijnen waarbij alles wordt gedeeld behalve de medische informatie.
  • verzuimcoach met taakdelegatie
    Wij zijn geautoriseerd door onze samenwerkingspartner en bedrijfsartsenorganisatie ArGon Groep om medische informatie op te vragen en te registreren, conform de door de wetgever gestelde eisen. De voordelen: minder kosten voor consulten bedrijfsarts omdat de verzuimcoach zelfstandig zaken op kan pakken en/of efficiënt met de bedrijfsarts kan overleggen. Een eerste consult en/of probleemanalyse zal minder aan de orde zijn, net als een hoge frequentie van vervolgspreekuren. Ook kan de verzuimcoach zo nodig overgaan tot wachtlijstbemiddeling om een behandeling – en werkhervatting – sneller te laten plaatsvinden.
  • Het resultaat
    U kunt vertrouwen op professionele ondersteuning bij uw regie op verzuim – binnen alle wettelijke kaders – waarvoor u geen overbodige kosten betaalt. Samen zorgen we er voor dat de financiële consequenties van verzuim- en re-integratie optimaal worden beheerst. Wij zijn uitstekend op de hoogte van de constant veranderende wet- en regelgeving waardoor de uitvoering van uw verzuimbeleid aan alle eisen voldoet.

*https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/thematische-beleidsregels/de-zieke- werknemer-2016

**https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/autoriteit-persoonsgegevens-past-boetebeleidsregels-aan